Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

🕔01/09/2016 13:14
Καστοριάς

Σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο ΦΕΚ Β΄ 2605/23-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.
Στο ΦΕΚ Β΄ 2628/24-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 133162/Δ2/11-08-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.
Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις στους Διευθυντές όλων των Επαγγελματικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !