Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Αποφάσης σε ΦΕΚ: «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια».

🕔01/09/2016 02:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2627/24-08-2016 η με αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια». Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται αναδιατύπωση της παραγράφου, Β2, του άρθρου 2, η οποία θα έχει την εξής τελική μορφή: «Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., δύνανται να επιλέξουν εγγράφως, είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4386/2016 (Α΄83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4386/2016 (Α΄ 83)». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !