Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

🕔05/10/2016 11:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3143 και ημ/νία δημοσίευσης 30-09-2016 της με αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-9-2016 Απόφασης του , Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017»(ΦΕΚ 3143/τ.Β’/30-9-2016). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !