Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Αποφάσης σε ΦΕΚ

🕔01/09/2016 12:14
Καστοριάς

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2627/24-08-2016 η με αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια».
Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται αναδιατύπωση της παραγράφου, Β2, του άρθρου 2, η οποία θα έχει την εξής τελική μορφή: «Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., δύνανται να επιλέξουν εγγράφως, είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4386/2016 (Α΄83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4386/2016 (Α΄ 83)».

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !