Γιατί αποκλείονται από τις προσλήψεις αναπληρωτών οι ΤΕ01;

🕔16/01/2014 21:04

ΠΕΤΕΕΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ
Αρ. Πρωτ. 50
16-1-2014
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
(Υπόψη: Δρακονταειδή Δ.

- Φλότσιου Α.)
-Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β’
-ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Γκλαβά Σωτήρη
Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014 - Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ii) 24μινου και iii) 30μινου.
Με το ως άνω σχετικό σας όσον αφορά τις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014 - Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία, με έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι εξαιρούνται οι συνάδελφοι εργαστηριακοί Ν. 1566/85 του Κλάδου ΤΕ01 παρά του ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 και τα κενά που υπάρχουν στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και ΕΚ. Με την απόφασή σας αυτή τους αποκλείεται ουσιαστικά από το δικαίωμα της συνέχειας της εργασίας και ακόμα...
περισσότερο θα στερήσετε από τις νεοϊδρυθείσες ΣΕΚ, τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που θα τις οργανώσουν και θα στηρίξουν τη λειτουργία τους με την μεγάλη εμπειρία που έχουν και αυτοί, όπως οι μόνιμοι συνάδελφοί μας.
Παραγνωρίζετε επίσης το γεγονός ότι με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση - του νυν Υπουργού - υπ. αριθ. 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’), σχετικά με την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 που ισχύει πλέον η 1ηανάθεση στον κλάδο ΤΕ01 και την με Αριθ. Πρωτ. 176027 / Γ2 / 19-11-2013 σχετικά με τις διευκρινιστικές οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας με την οποία καταργείται οποιαδήποτε ρύθμιση, που προβλέπει προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία των κοινών (εργαστηριακών) μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕ όταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς.
Συνεπώς οι θέσεις ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, που έχετε προκηρύξει (εδώ) και έχουν εκτός των άλλων μαθημάτων σε ανάθεση τα εργαστήρια και ταυτόχρονα ο αποκλεισμός συναδέλφων του κλάδου ΤΕ01, που έχουν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ακόμα και πάνω από 30 μήνες, εκτός ότι τα κενά αυτά δεν έχουν εξαχθεί από τους αρμόδιους με αντικειμενικό και σύννομο τρόπο, διακινδυνεύεται και η εύρυθμη λειτουργία της εργαστηριακής εκπαίδευσης ενώ γίνεται κακή διαχείριση του εκπ/κού προσωπικού
Ζητάμε άμεσα της κάλυψη όλων των πραγματικών κενών (που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και αποκρύβονται), για το σχ. έτος 2013-14 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και ΕΚ από συναδέλφους αναπληρωτές του κλάδου ΤΕ01, προς αποκατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !