Για πότε μετατίθενται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π. Ε.

🕔06/06/2016 18:13

Ενημέρωση από τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη :

Δεν έχει σταλεί ακόμη στις Δνσεις ΠΕ η εγκύκλιος για τον υπολογισμό των οργανικών κενών, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις του 2016.

Η Δνση σπουδών δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων με βάση τον "νέο τύπο σχολείου", ούτε των μεταβολών των σχολικών μονάδων( ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις).

Επομένως η εξέταση των αιτήσεων των μεταθέσεων θα καθυστερήσει ακόμα και η ανακοίνωση των ονομάτων μετατίθεται, πλέον ,για το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !