Γενικό Feedback σχετικά με το Writing Part

🕔24/05/2016 09:28
Palso

Αγαπητοί Συνεργάτες,

στα συνημμένα θα βρείτε Feedback από την εξεταστική 2015Β σχετικά με το Writing Part και εκθέσεις με αναλυτική βαθμολογία. Παρακαλούμε προωθήστε τα άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

feedback

resources/toolip/doc/2016/05/24/dt-b2.pdf

EAC C1

PD C1

resources/toolip/doc/2016/05/24/pp-b2.pdf

Με εκτίμηση,

ΑΛΕΚΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ESOLEXAMS

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

www.examsesol.gr

210-3300011

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !