ΕΣΠΑ: Υποτροφίες για μεταπτυχιακά και πρακτική άσκηση στα ΑΕΙ

🕔13/07/2016 17:02
13-07-16 Δύο δράσεις ΕΣΠΑ για χορήγηση για μεταπτυχιακά και για πρακτική άσκηση στα ΑΕΙ Χρηματοδότηση 2 δράσεων ΕΣΠΑ των ΑΕΙ , «Πρόγραμμα Χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στην Ελλάδα» με προϋπολογισμό 4.136.781,60 ευρώ και «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 12.421.233,94, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-20 Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !