Ερώτηση στη Βουλή για τις αρμοδιότητες του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

🕔15/09/2016 09:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Για υπερβολικά μεγάλης έκτασης εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρό του. Η μεταβίβαση αυτή, αποξενώνει πλέον ολοκληρωτικά το ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τις αρμοδιότητές του. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4254/219/25-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), αποφασίστηκε η μεταβίβαση της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβλέφθηκε επίσης η μεταβίβαση της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν σε διοικητικά και οικονομικά θέματα στον Πρόεδρο από κοινού με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ιδρύματος. Ακόμα, με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στην Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος όλα τα θέματα που αφορούν Προγράμματα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Αυτή η υπερβολική μεταβίβαση εξουσιών στον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προκαλεί έκπληξη και απορία σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αυτό απογυμνώνεται πλέον ολοκληρωτικά. Eξάλλου, μια τόσο ευρεία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αντιβαίνει σαφώς στο Καταστατικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Νόμος 4115/2013) το οποίο ναι μεν προβλέπει δυνατότητα μεταβίβασης ορισμένων αρμοδιοτήτων, υπό την αυτονόητη όμως προϋπόθεση ότι το ΔΣ δεν θα καθίσταται πλέον όργανο άνευ ουσιαστικών…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !