ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

🕔17/02/2016 22:40
Η κα. Βασιλική Καμιναρίδη στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής της εργασίας πραγματοποιεί κοινωνική έρευνα
με θέμα: 'Σχολικός εκφοβισμός σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες'.
Δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν εκπαιδευτικοί β'βάθμιας εκπαίδευσης Γενικής Αγωγής (ανεξαρτήτως ειδικότητας), οι οποίοι έχουν βιώσει κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε μαθητή με ε.ε.α. Ως ερευνητικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί η τηλεφωνική συνέντευξη.

Εάν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει βιώσει τέτοιο περιστατικό και θα ήθελε να συμμετάσχει στην έρευνα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει μαζί της είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkaminaridi@hotmail.com) είτε τηλεφωνικώς (6987775005).
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !