Επτά δράσεις για την παιδεία μέσω ΕΣΠΑ

🕔15/09/2016 09:45
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το πρόγραμμα επτά διακριτών πράξεων για το σχολικό έτος 2016-2017, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία, ενισχυτική διδασκαλία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρία η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθιέρωση ενιαίου τύπου δημοτικού σχολείου, και ενίσ453χυση προσχολικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα τα επτά επιμέρους προγράμματα έχουν ως εξής: 1. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μείωση πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στην βελτίωση στον γραμματισμό και αριθμητισμό. Αφορά επίσης την προσαρμογή των προσφυγόπαιδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, εξασφαλίζοντας την ομαλή τους ένταξη. Προς τούτο, προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις σε όσα δημοτικά σχολεία κριθεί απαραίτητο, όπου εξειδικευμένοι δάσκαλοι θα στελεχώνουν τις τάξεις υποδοχής και θα διδάσκουν σε ειδικά φροντιστηριακά τμήματα. Εδώ το κύριο αντικείμενο θα είναι η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένη γλώσσα , όμως θα υπάρχει στήριξη και σε άλλα μαθήματα. Θα γίνει προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων, και θα δοθεί δημοσιότητα με…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !