Επιτροπή για για την επιλογή εκπαιδευτικών πλήρωσης θέσεων των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

🕔01/08/2016 16:11

Συγκρότηση Επιτροπής της παρ.1, εδαφ β, άρθρου 3 της Υ.Α 82335/z2/22-8-05, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει , για την επιλογή εκπαιδευτικών πλήρωσης θέσεων των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε.

και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !