Επιστολή Ε.Π.Ε. - «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης»

🕔12/09/2016 02:41
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 9-9-2016 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στις 29 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς η απόφαση με αρ. πρωτ. Κ1/122418 και θέμα «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)». Δυστυχώς με την απόφαση αυτή δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στην επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών και στην ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων εκπαιδευτών με βάση τα τους. Συγκεκριμένα: Στην ενότητα Α όπου ορίζεται η μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην υποενότητα 4 «ΆΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» συνεχίζει να υπάρχει η μοριοδότηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ με 3 μόρια για την οποία δεν μοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 με επίκληση του ν. 4327/2015. Η συγκεκριμένη μοριοδότηση πέρα από τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διευθυντών, όπως σας έχουμε και προσφάτως ενημερώσει με το από 7/5/2016 έγγραφο με θέμα «Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (http://tinyurl.com/jmvw8z9), προκαλεί και ένα σύνολο άλλων προβλημάτων στην επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. καθώς: Ενώ γίνεται επίκληση στο άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015, για τη μη μοριοδότηση των καθηγητών ΠΕ19-20, στην απόφαση δίνονται 3…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !