Επιστημονικό Συμπόσιο (Journ?e d??tudes) «L? Industrie en M?diterran?e: des Produits et des Hommes»

🕔06/10/2015 10:48
Παν/μιο Ιωαννίνων Συνέδρια
12 Οκτωβρίου 2015
Επιστημονικό συμπόσιο (με τη συμμετοχή ερευνητών και διδακτόρων από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία) που θα διερευνήσει ζητήματα ιστορίας της βιομηχανίας της Μεσογείου.

Οργάνωση: Institut National des Langues et des Civilisations Orientales (INALCO) ? Centre d?Etudes Balkaniques (CREE)
Τοποθεσία: Παρίσι
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !