Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών

🕔26/09/2016 14:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Τη σύσταση και τη λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ) των εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών καθώς και διαχειριστικής ομαδας υποστήριξης του εν λόγω έργου ενέκρινε το ΔΣ του ΙΕΠ. Η Ομάδα Ευθύνης της Επιμόρφωσης έχει ως ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την συνολική εποπτεία του έργου της επιμόρφωσης, την αξιολόγηση και την εισήγηση της τελικής επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος. Ακολουθούν τα πρακτικά: Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1560/21-09-2016): «Ύστερα από την έγκριση από το ΔΣ του ΙΕΠ των επικαιροποιημένων και αναθεωρημένων Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα «Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου» και «Θρησκευτικά Λυκείου» του Υποέργου 1 «Εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450, το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στη δημοσίευση σε ΦΕΚ των εν λόγω ΠΣ. Έτσι, από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού -Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07-09-2016, ΦΕΚ Β…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !