«Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2016-2017»

🕔05/08/2016 01:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 124401/Δ2/27-07-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε και για το σχολικό έτος 2016-2017 το των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !