Επιμορφωτικό σεμινάριο «Καινοτόμες πρακτικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» για επιλεγμένους νομούς εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

🕔12/11/2016 19:56

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, προγραμματίζει διήμερο (2ημερο) εισαγωγικό επιμορφωτικό , δεκαέξι (16) ωρών, για σαράντα (40) εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιλεγμένων νομών εμβέλειάς του με θέμα: «Καινοτόμες πρακτικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»στις 16-17/12/2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 445/Φ24/4-11-2016του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 3 εκπαιδευτικοί. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που α) δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και β) έχουν υποβάλει σχέδιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της συμπλήρωσης της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι την Παρασκευή 18-11-2016: http://tinyurl.com/semkpemakrinitsas

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 10406/11-11-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !