Επιμορφωτική Ημερίδα χωρίς κόστος συμμετοχής

🕔16/02/2016 16:23

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχε­διασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μα­θητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση.

Ταυτότητα Ημερίδας

Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι επιμορφωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμε­νους (γονείς, μαθητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες.

Θεματικοί άξονες

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που πα­ρου­σιάζουν:

ü Προβλήματα όρασης

ü Προβλήματα ακοής

ü Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων

ü Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία

ü Αυτισμό

ü Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου http://www.prosvasimo.gr/el/.

Τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι), στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30 - 14.30.

Συμμετοχή

Η ημερίδα απευθύνεται και μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής. Όσοι επιθυμείτε να συμμε­τάσχετε στην ημερίδα, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

https://docs.google.com/forms/d/1X_kbVQklWweu15cGZ0tSghs8oSJ-yeZom51hjBSrxjE/viewform

Επιπλέον, όσοι έχετε ανάγκες προσβασιμότητας, όπως διερμηνέα ΕΝΓ, συνοδό κ.ά., παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα Ημερίδας

afisa2

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !