ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με το δημόσιο Φινλανδικό οργανισμό OMNIA

🕔23/10/2016 02:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε συνεργασία με το δημόσιο Φινλανδικό οργανισμό ΟΜΝΙΑ, που δραστηριοποιείται σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και , προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και η ΓΓΔΒΜ. Η συνεργασία, που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με στόχο α) την αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ, β) την αναβάθμιση του εργασιακού ρόλου της ΕΕΚ και γ) τη σύνδεση της ΕΕΚ με το συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, εστιάζει: 1. Στην ενδυνάμωση της σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου διαλόγου με στόχο την εδραίωση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αγοράς εργασίας και το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο θα επικεντρωθεί στην περιφέρεια της Αττικής και πιο συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό κλάδο. 2. Στην ποιοτική αναβάθμιση της μαθητείας με στόχευση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν θέσεις μαθητείας και το σχεδιασμό νέων σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι της ΕΕΚ να αποκτούν ισχυρές γνωστικές βάσεις και να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Ειδικότερα, το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου διαλόγου με εργοδότες, κοινωνικούς εταίρους κ.α. στην περιφέρεια…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !