ΕΠΑ.Λ.: Πρόταση τροποποίησης Υ.Α. με θέμα: Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Δημήτρη Αποστολόπουλο

🕔21/08/2016 15:45
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
: Πρόταση για τροποποίηση της παραγράφου Ε του άρθρου 1 της με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) υπουργικής απόφασης. Κύριε Υπουργέ, Η με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄2434) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» στην παράγραφο Ε του άρθρου 1 αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β' τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της Γ' τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου τομέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού με βάση:…………» Ενώ ο σκοπός της διάταξης είναι ορθός, στην εφαρμογή της θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες, λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διασκορπισμένες και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις η μία από την άλλη. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου Ε του άρθρου 1, ώστε η φράση «στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» να αντικατασταθεί από τη φράση «σε έναν Καλλικρατικό Δήμο». Με την παραπάνω τροποποίηση δεν θα λυθεί πλήρως το θέμα, όμως, θα περιοριστεί και μάλιστα…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !