Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – σχ.έτος 2016-2017_MIS5001952

🕔05/08/2016 15:31
Εκπ/ση Διά Βίου Μάθηση

(05/08/2016) Ένταξη της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, 2016-2017 » με Κωδικό ΟΠΣ 5001952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9.

Απόφαση Ένταξης [PDF|486KB]

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !