Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο («European School Radio»)

🕔28/07/2016 16:06
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 106871/Δ2/30-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του από 28-06-2016 αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας : Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» καθώς και της σχετικής επί του ιδίου θέματος εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 4/04-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτείνεται η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο» να συμπεριληφθεί και κατά το 2016-2017 στα προτεινόμενα θέματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να θέτουν υπό την ευθύνη τους τις δράσεις του «European School Radio». Ταυτόχρονα, προτείνεται η Επιστημονική Εταιρία: Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» να φροντίσει για τη διευκόλυνση των σχολείων που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τα εργαλεία. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή ζωντανής εκπομπής, αυτή θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού που έχει οριστεί υπεύθυνος της διδακτικής επίσκεψης του προγράμματος. Αναφορικά με τη δυνατότητα επικοινωνίας των μαθητών δια μέσου του Chat Box τονίζεται ότι σε οποιαδήποτε συνομιλία που διεξαχθεί εκείνη τη στιγμή, ο υπεύθυνος της διδακτικής επίσκεψης λαμβάνει γνώση της ροής των μηνυμάτων όπως επίσης και των απαντήσεων που δίνονται, εφόσον αυτές δίνονται…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !