«Ενημέρωση σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου»

🕔14/09/2016 16:47
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4415/2016 που δημοσιεύθηκε στο 159τ.Α΄/6-9-2016, «Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β ́ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !