«Ενημέρωση σχετικά με ερωτήματα που αφορούν σε εγγραφές- μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών/τριων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ».

🕔12/09/2016 15:27
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με αφορμή πολλά ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά με εγγραφές, , φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και οποιοδήποτε άλλο θέμα θα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. Σε περίπτωση μη επίλυσης των παραπάνω θεμάτων αρμόδια να απαντήσει στα ερωτήματα των Περιφερειακών Δ/νσεων και των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης είναι η Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !