Ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενες εκκρεμότητες στις αναθέσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

🕔24/11/2016 15:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας διδασκαλίας των της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2016-17 και ενόψει της επικείμενης αποστολής της εγκυκλίου παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων αυτών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την ύπαρξη ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων στη σχολική σας μονάδα που αφορούν στην ανάθεση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2016-17, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου depek_spoudon@minedu.gov.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28-11-2016 τον συνημμένο Πίνακα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1 ΑΝΑΘΕΣΗ2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ3 (1) Συμπληρώνεται ανάλογα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» (2) Συμπληρώνεται «ΝΑΙ» στην περίπτωση ανάθεσης του μαθήματος και «ΟΧΙ » στην περίπτωση που το μάθημα δεν έχει ανατεθεί (3) Αναφέρεται η αιτιολογία μη-ανάθεσης του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !