Ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Ολοήμερων Σχολείων

🕔13/09/2016 13:14
Καστοριάς

Το Πρόγραμμα των ολοήμερων διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα Νηπιαγωγεία: Ως ώρα προσέλευσης καθορίζεται η 8.20-8.30 π.μ.,(σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα υποδοχής η ώρα προσέλευσης είναι 7.45π.μ.).Ως ώρα αποχώρησης καθορίζεται η 16.00μ.μ..

Για τα δημοτικά: Η ώρα προσέλευσης είναι 8.00-8.10 π.μ.,(σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα υποδοχής η ώρα προσέλευσης είναι 7.00-8.00 π.μ.).Ως ώρα δυνατής αποχώρησης καθορίζεται η 15.00μ.μ. και ώρα αποχώρησης η 16.00μ.μ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !