Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης

🕔28/09/2016 18:18
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε την με αρ.πρωτ.159897/Δ5/28-09-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: “Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης”.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !