Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης

🕔28/09/2016 15:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 131179/Δ5/8/8/2016, 140766/Δ5/2-9-2016 και 153230/Δ5/20-9-2016 εγκυκλίους της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μετά τη συλλογή των αιτήσεων των μονίμων καθηγητών ΠΕ 11 ,με ειδικότητα στην καλείστε όπως: 1) μας δηλώσετε βάσει του αριθμού των κολυμβητηρίων που θα λειτουργήσουν στη Διεύθυνση σας, τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11 (στοιχεία εκπαιδευτικού ) που θα διατεθούν, εφόσον δεν προκαλείται κενό στα σχολεία που υπηρετούν, προκειμένου να ξεκινήσει στο/α κολυμβητήριο/α της περιοχής ευθύνης σας η υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης. 2) μας ενημερώσετε άμεσα για τον ακριβή αριθμό των πτυχιούχων φυσικής αγωγής εφόσον δεν επαρκεί ο απαραίτητος αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11 με ειδικότητα κολύμβησης πουχρειάζονται σε κάθε κολυμβητήριο/α, προκειμένου να ξεκινήσει στο/α κολυμβητήριο/α της περιοχής ευθύνης σας η υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης. 3) μας δηλώσετε τον αριθμό των σχολείων και τμημάτων που θα συμμετάσχουν ανά τρίμηνο στην ως άνω εφαρμογή του αντικειμένου.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 με ειδικότητα κολύμβησης, περισσότεροι από τον απαιτούμενο αριθμό ανά κολυμβητήριο ,τα κριτήρια επιλογής τους είναι κατά σειρά τα εξής: Α) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11, εν ενεργεία προπονητές ΚολύμβησηςΒ) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11, με προπονητική εμπειρία στην Κολύμβηση κατά την τελευταία πενταετίαΓ) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Πρωτοβάθμιας…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !