Ενημέρωση για τα Προγράμματα Σπουδών στο ΜτΘ

🕔18/09/2016 02:15
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα Προγράμματα Σπουδών στο ΜτΘ από το σχολικό έτος 2016-2017 εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) όλους τους τύπους σχολείων (Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια) και σε όλες τις τάξεις, από την αρχή του σχολικού έτους. Σύντομα τα ΦΕΚ των Προγραμμάτων αυτών (ήδη έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο) θα σταλούν στα σχολεία. Στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διεύθυνση του ΙΕΠ http://iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451 μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07-09-2016, ΦΕΚ Β 2920/13.09.2016) και το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου (Απόφαση 143579/Δ2/07-09-2016, ΦΕΚ Β 2906/13.09.2016), επίσης, θα βρείτε τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχει και το προτεινόμενο Διδακτικό Υλικό για όλες τις βαθμίδες και όλες τις τάξεις, το οποίο περιλαμβάνει υλικό για τον μαθητή, και πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου χαρακτηρίζεται ως Πρόγραμμα Διαδικασίας. Στο κυρίως μέρος του Προγράμματος, ανά Θεματική Ενότητα, αναπτύσσονται τρεις στήλες: α) προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, β) προτεινόμενα βασικά θέματα, και γ) ενδεικτικές δραστηριότητες, ομαδοποιημένες κατά τύπο. Η οργάνωση των περιεχομένων του ΠΣ, περιγράφεται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου, σσ. 59 – 99.…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !