Ενημέρωση για Παράλληλες Στηρίξεις (από ΚΕΔΔΥ)

🕔09/06/2016 09:47
Χανίων

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΚΕΔΔΥ Χανίων που αφορά στις ανανεώσεις ή/και νέες γνωματεύσεις για Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση ανανέωσης Παράλληλης Στήριξης η του γονέα θα πρέπει να συνοδεύεται από τη Βεβαίωση Φοίτησης και την Παιδαγωγική/εκπαιδευτική Έκθεση Μαθητή/τριας (επισυνάπτεται).

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !