« Ενημέρωση επί ζητημάτων»

🕔18/11/2016 16:37
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αναφορικά με το υπ’ αριθμ. Φ.1.3/8780Α/31-10-2016 έγγραφό σας, με θέμα «Ενημέρωση επί ζητημάτων», σας ενημερώνουμε ότι οι απαντήσεις που λάβαμε από τα αρμόδια τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν είναι οι παρακάτω : - Ρύθμιση ωραρίου συστεγαζόμενων Ν/Γ και Δ/Κ. Να συμπίπτουν αν είναι δυνατόν οι ώρες έναρξης και λήξης Για το ωράριο των Ν/Γ και Δ/Κ σχολείων ισχύουν οι ΥΑ 130272/Δ1 «Ωρολόγιο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» ΦΕΚ 2670/2016/τ.β/26-10-2016 και Φ12/657/70691/Δ1- 26-4-2016 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» ΦΕΚ 1324/ τ. β΄/11-5-2016. Τα ωρολόγια προγράμματα επισυνάπτονται. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) - Νέα εγκύκλιος για τη μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα ή τάξη, ανάλογα με τον αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451). Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. (Β΄ 2182), όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 131457/Δ2/09-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2626). Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκδόθηκε επιπλέον η με αρ. πρωτ. 174432/Δ2/19-10-2016 Υ.Α. με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού». (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !