Ενημέρωση εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων

🕔11/11/2016 01:47
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε την ισχύουσα νομοθεσίασχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας: 1. Για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ηλεκτροτεχνία» και «Ηλεκτρικές Μηχανές» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το 2016-2017, ισχύει η με αρ. πρωτ.: Φ6/160716/Δ4/30-09-2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 3143). 2. Στην ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές» του τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ημερησίου και Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., αναφέρεται το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ.: Φ3/169764/Δ4 12 -10-2016 3. Στην ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αναφέρεται το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ.: Φ3/173773/Δ4 18-10-2016 Στη κάτωθι ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μπορείτε να αναζητήσετε την ύλη και τις οδηγίες. http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/epal_electrology.pdf Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εφαρμογή των νέων οδηγιών διδασκαλίας των μαθημάτων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail ή στα τηλέφωνα του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων που…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !