Ενέργειες για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

🕔26/10/2016 16:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε σειρά ενεργειεών θα πρέπει να προβούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο όπως αυτές περιγράφονται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών. 1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται: α)Να προβούν σε μια πρώτη ενδεικτική κατανομή των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.),σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να ενημερώσουν άμεσα τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε. προκειμένου εκείνοι να προχωρήσουν στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2. β)Να ορίσουν τα μέλη των Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.). Μετά την ανάρτηση της απόφασης στην διαύγεια παρακαλείσθε να την κοινοποιήσετε στην Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τμήμα Α ́ (sde_tmd@minedu.gov.gr) γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποστείλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς την ΚΕΠΕΣ για λειτουργία μεμονωμένου ΣΚΑΕ, καθώς επίσης και να διαβιβάσουν προς την ΚΕΠΕΣ τεκμηριωμένες εισηγήσεις οικείων ΣΟΔΑΕ για λειτουργία ολιγομελών τμημάτων. Παρακαλείσθε η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει άπαξ για το σύνολο των αιτημάτων. 2.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται: α)Να γνωστοποιήσουν,με δικές τους ενέργειες, την δημοσίευση της υπ’αριθμ. 160770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α.…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !