Ελεύθερη η «είσοδος» των δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες

🕔06/11/2015 14:28
Ερμής Δημ. Διοίκηση
Εκδόθηκε εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-1-2013 (με ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !