ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2016

🕔27/06/2016 15:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι, 24 - 6 - 2016 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Φ251/103480/Α5 email: t01ode2@minedu.gov.gr Πληροφορίες: Για τα ΓΕΛ Ανδρέας Λάμπος 210-3442702 Δέσποινα Τσόλκα 2103442072 ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης 2) Διευθυντές ΔΕ 3) όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (διά των ΔΔΕ) ΘΕΜΑ: 1. Αντιπαραβολή βαθμών από το myschoolγια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2. Χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης (παλαιό σύστημα) μόνο για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 3. Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής (νέο σύστημα) για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 1. Αντιπαραβολή βαθμών από το myschool Από την Πέμπτη 23-6-2016, οπότε το ΠΣ myschoolθα είναι ήδη ενημερωμένο με τους γραπτούς βαθμούς,…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !