Έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών

🕔04/10/2016 08:07
Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) - Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Σε συνέχεια των ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !