ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΟΜΩΝ "ΞΥΝΗ

🕔12/09/2016 02:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Αποφάσεων , Έρευνας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΤ.: α) Αρ. πρωτ. Κ1/141173/02-09-2016 (Β΄ 2811/06-09-2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β) Αρ. πρωτ. Κ1/141175/02-09-2016 και Κ1/141183/02-09-2016 (Β’ 2810/06-09-2016) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω σχετικά, σας καλούμε, εναρμονιζόμενοι με το διατακτικό τους, όπως άμεσα και άνευ ετέρου προβείτε στις κατωτέρω ενέργειες: 1. Στην απομάκρυνση από τα κτίρια στα οποία εστεγάζοντο έως της δημοσιεύσεως των ανωτέρω α και β σχετικών αποφάσεων, οι ανακαλούμενες δομές, όλων των πινακίδων και κάθε άλλης σχετικής σήμανσης που παραπέμπει στις ανακληθείσες δομές καθώς και κάθε άλλης πινακίδας ή σήμανσης με διαφορετική επωνυμία ή τίτλο. 2. Στην πλήρη αποφυγή είσπραξης διδάκτρων από σπουδαστές των πρώην δομών σας ή από άλλους υποψηφίους σπουδαστές. Εάν ήδη έχετε εισπράξει δίδακτρα ή προκαταβολές διδάκτρων οφείλετε άμεσα να επιστρέψετε τα ποσά στους δικαιούχους. 3. Στη πλήρη αποφυγή καταχώρησης διαφημίσεων σε έντυπα ή και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ενέργεια που είναι πλέον έκνομη, παράτυπη και προκαλεί σύγχυση στους πολίτες. 4. Στην άνευ ετέρου χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους σπουδαστές των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !