Εκπόνηση διδακτορικών και σε ΤΕΙ σε συνεργασία με πανεπιστήμια

🕔04/03/2016 12:34
Τα αποκτούν τη δυνατότητα να οργανώνουν διδακτορικά σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και άρα θα μπορούν να κάνουν έρευνα. Ετσι ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας, τα οποία, παρά την «ανωτατοποίησή» τους το 2001, έβλεπαν τον αποκλεισμό τους από την έρευνα ως στοιχείο επιβεβαίωσης της ακαδημαϊκής κυριαρχίας των πανεπιστημίων.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !