Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 2016 στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

🕔14/12/2015 19:42
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 11/1/2016 έως 22/1/2016 (ώρα 12:00-13:00). ∆ικαίωμα αίτησης έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι Μ∆Ε στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Κατευθύνσεων του Μ∆Ε του Τμήματος Χημείας επιστήμες.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !