ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

🕔17/08/2016 02:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. ΦΕΚ 74/26-3-2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250. Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. ΦΕΚ 240/5-11-2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 152 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΦΕΚ 614/15-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 30972/Γ1/5-3-2013. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης. ΦΕΚ 71/19-5-2010 NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις(Περιέχει την διαδικασία επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης καθώς και την κατάργηση της βαθμολογικής βάσης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση). ΦΕΚ 161/25-9-1992 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 318. Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 2641/6-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ 149746/Γ2/19-9-2014. Προαγωγικές−απολυτήριες−πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013−2014. ΦΕΚ 123/28-5-2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α'…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !