Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΠΟΕ

🕔18/10/2016 14:34
Παν/μιο Θράκης
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. Ακολουθούν 3 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ανακήρυξης υποψ.docx
2. Ανακοινοπ_Οριστικοποίηση καταλ_εκλογέων_ΣΠΚΟΕ.pdf
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΚΠΟΕ.pdf

18-10-2016 (aorfan)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !