Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα…»

🕔25/10/2016 16:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 161041/Δ2/30-9-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (.) με το με αρ. πρωτ. 38/22-09-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα…» που είναι σχετικό με την ενδοσχολική βία, δημιουργήθηκε από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑΙΘέΑ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !