Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑ.Λ

🕔07/09/2016 02:35
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 25-8-2016 Αρ. Πρωτ.: 061 ΠΡΟΣ : κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό , Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ : 1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 4. Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ. & Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ. 5. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 6. Εκπαιδευτικούς, MME ΘΕΜΑ : Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. Σχετ.: Η με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄2434) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» Η τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αδιέξοδα. Βιώνουν την διάψευση των προσδοκιών τους για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. και ταυτόχρονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττουν καίρια τις οικογένειές τους. Και τώρα, ενώ ξεκινάει η σχολική χρονιά, κάποιοι από αυτούς κινδυνεύουν να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο γιατί το τμήμα που φοιτούν είναι ολιγομελές. Επιμένουμε (και θα επανερχόμαστε συνεχώς) ότι η Τ.Ε.Ε. έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και ιδιόμορφα προβλήματα που αναφύονται, τα οποία δεν μπορούν να «λύνονται» με συνταγές και προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ. Αναλυτικότερα: 1.…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !