Έγκριση εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την ονομασία «Ταξιδιώτης της γραφής» του Ιδρύματος Ευγενίδου

🕔04/07/2016 11:30
Καστοριάς

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (.) με το με αρ. πρωτ. 20/21-04-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Ταξιδιώτης της γραφής» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των τάξεων: Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα βασίζεται σε υλικό με το οποίο ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να διδάξει στους μαθητές την ιστορία της γραφής. Το υλικό αυτό δανείζεται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, ύστερα από συνεννόηση με το Ίδρυμα Ευγενίδου (τηλ . 210 9469 634, κ. Ριζόπουλος). Τη δαπάνη για την αποστολή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα δημόσια σχολεία εκτός Αθηνών την αναλαμβάνει το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !