Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές Δ.Ε.

🕔10/12/2015 11:01

Εγκύκλιος 200497/Δ2/9-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας - ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το διάστημα πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ.

πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (2769 Β΄) και ειδικότερα «κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου», σας γνωρίζουμε ότι, για το τρέχον σχολικό έτος, το ανωτέρω διάστημα δύναται να παραταθεί για μία μέρα, στις περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών γίνεται με πλοία τα οποία εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !