Εγκύκλιος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα Ολοήμερα Δημοτικά

🕔17/10/2015 18:19

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα δημοτικά σχολεία»

Για την εύρυθμη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, ως εξής:

  • Στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε να στελεχωθούν όλα τα πρωινά τμήματα.

  • Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός.

Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει:

  • με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70.
  • με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Οι δάσκαλοι που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ (Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων) τοποθετούνται αποκλειστικά στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων. Η τοποθέτηση των δασκάλων αυτών θα πρέπει να γίνει στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν υπάρχει δάσκαλος στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Την εποπτεία–εφημερία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδάσκει στο/στα ολοήμερο/α τμήμα/τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

pekp.gr

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !