Έγγραφο που έστειλε ο Δντης Δ.Ε. Ξάνθης προκαλεί αναστάτωση καθώς αναθέτει εξωδιδακτικές εργασίες στους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής και εργαστηρίων ΕΚΦΕ νομού Ξάνθης.

🕔25/09/2016 02:09
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
: «Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών» Σχετ. Ν. 4186/2013, Ν.4386/2016 Σε διευκρίνιση της παρ. 14 Αρθ. 66 Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016) η οποία τροποποιεί το αρθ.14 Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193τ.α) και αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, διευκρινίζουμε ότι στον σχετικό νόμο δεν αναφέρεται ότι η ανάληψη της ευθύνης του εργαστηρίου είναι και η «μοναδική» εξωδιδακτική απασχόληση του εκπαιδευτικού, αλλά αναφέρει ότι είναι «αποκλειστική εξωδιδακτική» απασχόληση δηλ αποκλείει τη συμμετοχή ή ανάληψη της εργασίας αυτής από άλλες ειδικότητες πέραν αυτών που προβλεπόταν για τους Υπευθύνους Εργαστηρίων. Κατά συνέπεια ο σύλλογος των διδασκόντων έχει την δυνατότητα, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να αναθέσει επιπλέον εξωδιδακτικές εργασίες και στους παραπάνω εκπαιδευτικούς. Ο Δ/ντής Δ.Ε. Ξάνθης Γεώργιος Παπαθανασίου
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !