Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

🕔26/10/2016 14:47
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε το με αρ.πρωτ.Φ.201.017.646.Α6/24-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: "Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες".

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !