ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις

🕔27/07/2016 15:36

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων και επαναλαμβανόμενων λαθών σε αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ που έχουν ήδη ελεγχθεί, υπάρχουν ορισμένα πεδία της πρόσκλησης στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της

Μέχρι Παρασκευή 29/7 αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Να δηλώνεται το ακριβές e-mail και το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της αιτούντος/αιτούσας,
Η υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνον από γυναίκες. Κατ εξαίρεση από άντρες μόνον στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε χηρεία ή έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, είτε είναι δικαστικοί συμπαραστάτες σε περίπτωση ατόμων ΜΕΑ,
Σε περίπτωση διάζευξης να αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στην σχετική Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε προβλήματα ή έχετε απορίες κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (29.7.2016).

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !