ΕΕΔΑ: Αυστηρές συστάσεις προς εκπαιδευτικούς - Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όσοι προωθούν ξενοφοβικές συμπεριφορές

🕔30/11/2016 10:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
H υποκίνηση ξενοφοβικών ανακλαστικών του κοινού ή παρακώλυσης των προγραμμάτων σε συνεργασία με τρίτους – για παράδειγμα τους διαμαρτυρόμενους γονείς- ομοϊδεάτες ή και από κοινού μέλη πολιτικού λ.χ. συνδέσμου ή άλλης κοινωνικής ή θρησκευτικής οργάνωσης, που αντιτίθενται στην υλοποίηση του προγράμματος οργάνωσης, αφήνει τον εκπαιδευτικό έκθετο σε πειθαρχικές ευθύνες, ενδεχομένως δε και ποινικές. Την προειδοποίηση αυτή απευθύνει η Ελληνική 'Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με την ανηλίκων προσφύγων, ενώ σχετικά με τις αντιδράσεις σημειώνει ότι: Α. Η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών και διδασκόντων εκπαιδευτικών των επιλεγεισών σχολικών μονάδων έχει επιδείξει όχι απλώς υγιή αίσθηση υπηρεσιακού καθήκοντος, σε κάποιες περιπτώσεις σε βαθμό αυταπάρνησης, αλλά και συγκινητική ευαισθησία απέναντι στους νέους μικρούς μαθητές, και ταυτόχρονα, επινοητικότητα και ευελιξία για την υπέρβαση των όποιων δυσχερειών παρουσιάστηκαν. Β. Ωστόσο, δεν έλειψαν, δυστυχώς, και ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών που όχι μόνον συντάχθηκαν σιωπηλά με τους διαμαρτυρόμενους αλλά και, με τη στάση τους, ρητά ή έμπρακτα, επιχείρησαν και, ενδεχομένως, επιχειρούν να οδηγήσουν σε ματαίωση ή αποτυχία την επιχειρούμενη εκπαιδευτική παρέμβαση/δράση υπέρ των ανηλίκων προσφύγων, συντονίζοντας και υποκινώντας τις αντιδράσεις ανησυχούντων γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών τους. Εν όψει τέτοιων φαινομένων Ελληνική 'Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπονθυμίζει ,τη Γενική υπαλληλική ευθύνη εκπαιδευτικών:…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !